Tu sa nachádzajú certifikáty certifikačnej autority:

Certificate Icon - Root CA Certificate Icon - Sub CA
Root CA Sub CA