Tu sa nachádzajú certifikáty certifikačnej autority:

Icon cert f72719a86a0836eccff4476340e4edfaa265ba1b121e0f1bf2c9c2178c218da0 Icon cert f72719a86a0836eccff4476340e4edfaa265ba1b121e0f1bf2c9c2178c218da0
Root CA Sub CA